عصر خدماتبیشترین تردد جاده‌ای Archives | عصر خدمات

مدیر مرکز مدیریت راه‌ها با اشاره به تردد روان در همه محورهای تهران ـ شمال گفت: کل تردد ثبت شده در جاده‌ها در شبانه‌روز گذشته نسبت به روز قبل 7.5 درصد کاهش دارد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار