عصر خدماتبیمارستان‌های صحرایی Archives | عصر خدمات

رییس جمعیت هلال‌احمر از آمادگی خدمات‌رسانی بیمارستان‌های صحرایی این جمعیت برای شرایط اضطراری عمومی و پیچیده (بحرانی) انواع حوادث و سوانح احتمالی خبر داد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار