عصر خدماتبیمارستان شریعتی Archives | عصر خدمات

معاون توسعه منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران، از موافقت نهایی اعطای وام ۲۳ میلیون یورویی بانک توسعه کشورهای اسلامی به منظور تامین تجهیزات بیمارستان شریعتی ۲ خبر داد. ادامه
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مطرح کرد
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ـ درمان و آموزش پزشکی با بیان این که در حال‌ حاضر بیماری تالاسمی در کشور شیوع دارد و همچنین بیماری هموفیلی را با استفاده از ژن درمانی درمان کرد، گفت: بر این اساس اولین مرکز جامع ژن درمانی در بیمارستان شریعتی راه‌اندازی شد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار