عصر خدماتبیمارستان ناجا Archives | عصر خدمات

معاون بهداد ناجا با اشاره به اهتمام این معاونت برای به روزرسانی امکانات و خدمات مراکز درمانی ناجا، از راه‌انداری بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان و نصب دستگاه دوم آنژیوگرافی در بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر(عج) ناجا خبر داد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار