عصر خدماتبیمارستان های تامین اجتماعی Archives | عصر خدمات

مدیر درمان تامین اجتماعی کرمانشاه با اشاره به وقوع زلزله شب گذشته در این استان گفت: از زمان وقوع زلزله تا کنون ۴۸ مصدوم در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی شهدا و حضرت معصومه(س) کرمانشاه پذیرش شده‌اند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار