عصر خدماتبیمه توانبخشی Archives | عصر خدمات

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور:
نشست تخصصی فرصت ها و چالش های اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، صبح امروز با حضور معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، دستگاه های مرتبط با قانون حمایت از حقوق معلولان، نمایندگان سازمان های مردم نهاد و جمعی از مدیران ستادی برگزار شد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار