عصر خدماتبیمه نامه Archives | عصر خدمات

مدیرعامل بیمه ملت با بیان این‌که ضریب‌نفوذ بیمه در جهان 7.2 درصد است، گفت: این رقم در ایران حدود یک سوم یعنی 2.5 درصد است. ادامه
در حالی خودروسازان معتقدند که شرکت های بیمه ای گروکشی کرده و از صدور بیمه نامه ها ممانعت به عمل می آورند که شرکت های بیمه ای تاکید می کنند که مطالبات آن ها از خودروسازان در برخی موارد حتی یه دو سال رسیده که این روند، شرایط مالی این دسته از شرکت ها را نیز دشوار کرده است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار