عصر خدماتبینایی سنجی Archives | عصر خدمات

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: صاحبان صلاحیت جهت بینایی‌سنجی در سامانه‌ای معرفی می‌شوند. ادامه
مدیرکل بهزیستی ایلام:
مدیرکل بهزیستی ایلام گفت: طرح بینایی سنجی در ۱۸۲ پایگاه استان ایلام برای پیشگیری از تنبلی چشم اجرا می‌شود. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار