عصر خدماتبی بضاعت Archives | عصر خدمات

مسئول سازمان بسیج اداری کارگری قم گفت: یکهزار سبد معیشتی میان کارگران آسیب دیده و بی بضاعت استان در نخستین مرحله از رزمایش کمک مومنانه این سازمان توزیع می‌شود. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار