عصر خدماتبی توجهی خودروسازان به اصلاح سه ماهه قراردادها Archives | عصر خدمات

درحالی نگرانی ها از عدم توجه خودروسازان به قراردادهای منعقده با قطعه سازان مبنی بر الزام خرید قطعات داخلی بالا گرفته که فعالان این حوزه فقدان چهارچوب مهندسی در این قراردادها را چالش اساسی این حوزه عنوان می کنند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار