عصر خدماتبی وای دی Archives | عصر خدمات

عصر خدمات گزارش می دهد
براساس آخرین آمار منتشر شده از با ارزش‌ترین برندهای خودرویی جهان شریک تجاری کارمانیا (بی وای دی) چهارمین برند ارزشمند صنعت خودرو سازی جهان است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار