عصر خدماتتامین قطعات ۶۳۰ هزار دستگاه خودرو با تعمیق داخلی‌سازی Archives | عصر خدمات

برنامه‌های زنجیره تامین ایران خودرو در جهت مانع‌زدایی و افزایش تولید اعلام شد؛
به منظور تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» در راستای منویات مقام معظم رهبری، برنامه‌های شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو، (ساپکو) به عنوان سازمان سرآمد در طراحی مهندسی، توسعه ساخت داخل و تامین قطعات و مجموعه‌های خودرو در دستور کار قرار گرفت. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار