عصر خدماتترافیک شهرداری | عصر خدمات

سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از اهدای دوچرخه‌های اشتراکی به پلیس و کارمندان ادارات طی روزهای آینده خبر داد و گفت: ضدعفونی دوچرخه‌های بیدود روزانه انجام می‌شود. ادامه
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران :
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه موفقیت یا شکست شهرداری، موفقیت و شکست شورای شهر است، گفت: ۶ ماه تاکسیرانی معطل مانده تا اعضای اصلی هیأت عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی را معرفی کنند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار