عصر خدماتترانزیت | عصر خدمات

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان گفت: فاز اول نصب و راه اندازی ۲۲ سامانه ثبت تخلفات (ثبت تخلفات عبور و مرور) در راههای شریانی، ترانزیتی و کوهستانی گلستان اجراشد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار