عصر خدماتتراکم دانش آموزان | عصر خدمات

معاون نیروی انسانی آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران :
معاون نیروی انسانی آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران با اشاره به کاهش استقبال مردان از شغل معلمی گفت: با سیاست‌های انقباضی شدید و افزایش تراکم کلاسهای درس بحث کمبود معلم را کنترل کردیم. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار