عصر خدماتتربیت بدنی | عصر خدمات

معاون تشخیص، پیشگیری، تربیت بدنی و پرورشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی اعلام کرد که فرایند ثبت نام و تست جهش تحصیلی از ۳۱ خرداد شروع و تا ۲۲ مرداد ادامه دارد. ادامه
معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با بیان این‌که امسال دوره‌های توانمندسازی برای ۲۷۰ هزار معلم ابتدایی برگزار می‌شود، گفت: ۲۷۰ هزار معلم پایه، دوره‌های آموزشی تربیت بدنی را گذرانده‌ و اکنون هم ۲۰هزار معلم پایه تحت پوشش آموزش هستند تا بتوانند آمادگی تدریس درس ترببت بدنی را داشته باشند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار