عصر خدماتترخیص | عصر خدمات

مجوز ورود و ترخیص ۹۰۰ دستگاه خودرو عملیاتی مورد نیاز هلال‌احمر به منظور توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور، در جلسه هیات دولت تصویب شد. ادامه
مدیرکل امور کودکان بهزیستی:
مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور گفت: مبلغی که برای ترخیص کودکان از مراکز نگهداری بهزیستی درنظر گرفته از ۱۸ میلیون تومان با ۱۰ درصد افزایش به ۲۰ میلیون تومان رسید. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار