عصر خدماتتردد بین شهری | عصر خدمات

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای به وزیر کشور، تردد بین استانی فراگیران رشته‌های علوم پزشکی را با ارائه کارت نظام پزشکی یا کارت دانشجویی بلامانع اعلام کرد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار