عصر خدماتترمینال سلام | عصر خدمات

معاون بهره‌برداری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از آغاز انتقال پروازهای بین‌المللی ترمینال یک به ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی خبر داد و گفت: پنجشنبه هفته گذشته شرکت هواپیمایی سلام ایر پرواز خود را در ترمینال سلام آغاز کرد و تا ششم شهریور ماه نیز بقیه ایرلاین‌هایی که در این زمینه با آن‌ها با توافق رسیده‌ایم، پروازهایشان را عملیاتی می کنند. ادامه
سرپرست معاونت بهره برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از آغاز پروازهای حج از هفدهم تیر از ترمینال سلام فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: زائران به اطلاعیه های سازمان حج و زیارت در خصوص دارو و کالاهای ممنوعه برای سفر به عربستان توجه کنند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار