عصر خدماتتست کرونا | عصر خدمات

رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت گفت: اگر کسی مشکوک به کرونا بوده و علائم هم داشته باشد و به مراکز ۱۶ ساعته کرونا مراجعه کند، در صورت تشخیص و درخواست پزشک، از او رایگان تست گرفته می‌شود. ادامه
وزیر بهداشت درباره هزینه‌های تشخیص و درمان گفت: در مواردی که ما تشخیص دهیم لازم است یک نفر تست کرونا بدهد، هزینه رایگان خواهد بود، اما کسانی که خودشان علاقه دارند تست بدهند طبق تعرفه باید هزینه را بپردازند. ادامه
رئیس کمیته پیشگیری از بیماری‌های واگیردار سازمان بهزیستی کشور از اخذ تست کرونا برای مددجویان و پرسنل آسایشگاه کهریزک خبر داد و گفت: این کار با هماهنگی وزارت بهداشت انجام گرفته است و تا هفته آینده پاسخ آن اعلام خواهد شد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار