عصر خدماتتسریع در ارسال کمک‌های غیرنقدی | عصر خدمات

معاون نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان:
معاون نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان تاکید کرد: با توجه به شرایط جوی موجود، تسریع در ارسال کمک‌های غیرنقدی مردمی به استان سیل زده خوزستان لازم و ضروری است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار