عصر خدماتتسلا | عصر خدمات

هفته گذشته،‌ آلمانی ها در فولکس واگن میزبان مدیر عامل تسلا بودند و خودروهای برقی خود را به رخ کشیدند. ادامه
از نظر ایلان ماسک، مدیر عامل تسلا، این فلزی که در باتری خودروهای برقی کاربرد دارد طلای جدید است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار