عصر خدماتتسهیلات ویژه به دانشجویان مناطق سیل‎زده | عصر خدمات

قائم مقام رئیس دانشگاه و رئیس قرارگاه جهادی دانشگاه آزاد اسلامی مطرح کرد:
رئیس قرارگاه جهادی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: در جلسه هیات رئیسه دانشگاه مقرر شد تسهیلات ویژه به دانشجویان سیل‌زده دانشگاه آزاد اسلامی ارائه شود. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار