عصر خدماتتشخیص چهره آمازون | عصر خدمات

شرکت آمازون اخیرا اعلام کرده در نرم‌افزار جنجالی تشخیص چهره خود موسوم به "رکوگنیشن"(Rekognition) تغییراتی اعمال کرده و بنابراین نرم افزار اکنون می‌تواند احساس ترس را نیز از روی چهره افراد شناسایی کند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار