عصر خدماتتشکل‌های مردم نهاد | عصر خدمات

رییس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر از فعالیت تشکل‌های مردم نهاد برای پشتیبانی و تامین نیازهای 330 بیمارستان در سراسر کشور در زمان شیوع بیماری کووید 19 خبر داد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار