عصر خدماترفع فیلتر | عصر خدمات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
کمتر کسی را می‌توان یافت که با نامش آشنا نباشد. او جزو وزیرانی است که ورودش به کابینه با حاشیه‌های بسیاری همراه بوده و تا همین امروز نیز این حاشیه‌ها به جزء جداناپذیر او بدل شده است. ادامه
پاسخ معاون دادستان به وزیر ارتباطات:
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی می‌گوید درخواست وزیر ارتباطات مبنی بر طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه غیرقانونی است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار