عصر خدماتماسب سازی Archives | عصر خدمات

تفاهم‌نامه تأمین و مناسب‌سازی تجهیزات نمازخانه مدارس با تأکید بر رعایت فرهنگ اسلامی بین وزارت آموزش ‌و پرورش، جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور و سازمان نوسازی مدارس صورت گرفت منعقد شد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار