عصر خدماتماسک‌ پارچه‌ای Archives | عصر خدمات

با افزایش بی‌وقفه تلفات کروناویروس، کشورهای شرق آسیا همچون تایوان تولید ماسک‌های جراحی را به منظور رفع نیازهای موجود افزایش داده‌اند. در شهر ووهانِ چین نیز استفاده از این ماسک‌ها برای حضور در اماکن عمومی الزامی است و در عین حال گزارش‌ها حاکی از تمام شدن این ماسک‌ها در برخی فروشگاه‌های ژاپن و کره جنوبی است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار