عصر خدماتنماد بورسی Archives - عصر خدمات

رفتار بازار سرمایه در هفته گذشته نموداری نیمه سینوسی را نشان داد. روندی از بازار که برای آن دسته از سرمایه گذاران غیر حرفه ای ریسک بالایی رقم می زد. در میان نمادهای خودرویی بازار نیز شاخص برای بعضی نمادهای بزرگ در روز آخر معاملات منفی شد. اما جالب آن که بعضی از نمادهای کوچک صنعت خودرو به خصوص در حوزه قطعه سازی چراغ سبز را به خریداران نشان دادند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار