عصر خدماتنماز Archives - عصر خدمات

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش جزئیات برگزاری سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز را اعلام و از آغاز مرحله کشوری این مسابقات از اول مرداد خبر داد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار