عصر خدماتنمایشگاه یبین الملل Archives - عصر خدمات

مدیر عامل نیسان در نمایشگاه پکن اعلام کرد؛
ماکوتو شوچیدا مدیر عامل نیسان در غرفه این شرکت در نمایشگاه یبین الملل خودروی پکن از راهبردها و محصولات جدید این شرکت در چین خبر داد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار