عصر خدماتنوسازی اتوبوس‌ها Archives - عصر خدمات

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران:
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: باید بسته حمایتی جهت نوسازی اتوبوسها از سوی شهردار پیگیری شود، یکی از علت‌هایی که شهردار در هیات دولت حاضر می شود پیگیری همین موضوعات است ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار