عصر خدماتنوسانات قیمت خودرو | عصر خدمات

گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از افزایش یک میلیون تومانی قیمت دنا در بازار دارد. ادامه
نایب رییس کمیسیون صنایع:
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در شرایط پرنوسان بازار خودرو آزادسازی قیمت خودرو اصلا به صلاح نیست. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار