عصر خدماتنوشهر Archives - عصر خدمات

مناسب سازی نکردن معابر و ادارات همواره مشکل اصلی معلولان بوده بعلاوه این قشر حتی از کوچک ترین امکانات شهروندی مانند پارک و مراکز تفریحی ویژه خود محرومند اما برای نخستین بار راه دسترسی به دریا ویژه معلولان در ساحل نوشهر فراهم شده است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار