عصر خدماتنیروی خدماتی Archives | عصر خدمات

بارش برف از شب گذشته در مناطق شمالی آغاز و همچنان ادامه دارد. مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران از آماده‌باش 20 هزار نیروی خدماتی برای برف‌روبی خبر داد. ادامه
معاون خدمات شهری شهرداری تهران از حضور ۳۶هزار نیروی خدمات شهری و عمرانی در مناطق همزمان با بارش باران در پایتخت خبر داد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار