عصر خدماتنیروی کار Archives - عصر خدمات

رئیس سازمان آموزش ‌و پرورش استثنایی از کمبود 12 هزار نیرو در این سازمان خبر داد و گفت: با توجه به تخصصی بودن این نیروها نسبت به آموزش‌ و پرورش عادی و پایین بودن تراکم استاندارد کلاسی، تأمین این میزان نیرو بسیار مشکل است. ادامه
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ساخت ۸۷ هزار واحد مسکونی برای مددجویان سازمان بهزیستی در عمر دولت فعلی خبر داد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار