عصر خدماتهرخانه یک پایگاه سلامت Archives - عصر خدمات

جزئیات اجرای طرح «هرخانه یک پایگاه سلامت»
معاون بهداشت وزیر بهداشت با اشاره به جزئیات اجرای طرح «هر خانه یک پایگاه سلامت»، گفت: در مجموع در 20 میلیون خانوار ایرانی یک نفر به عنوان سفیر سلامت آموزش‌های لازم را فرا می گیرد. ادامه
اجرای پایلوت طرح «هرخانه یک پایگاه سلامت» با حضور وزیر بهداشت در شهرستان قزوین افتتاح خواهد شد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار