عصر خدماتهزینه‌های ارزی Archives - عصر خدمات

نوسان قیمت ارز و تاثیر آن بر افزایش قیمت بلیت هواپیما؛
نوسان قیمت ارز و تاثیر آن بر افزایش قیمت بلیت هواپیما که در برخی مسیر‌ها چشم گیر بوده سبب کاهش تقاضا خرید بلیت و خالی ماندن صندلی‌ها در زمان پرواز شده است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار