عصر خدماتهزینه تردد خودرو به قشم کاهش یافت Archives - عصر خدمات

فرماندار قشم گفت: با پیگیری فرمانداری و بنا بر تصمیم ستاد تسهیل بازار هزینه حمل و نقل خودرو در مسیر بنادر پهل و لافت قشم برای شهروندان و بومیان جزیره از ۵۵۰ هزار ریال به ۳۲۰ هزار ریال کاهش یافت. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار