عصر خدماتهمایش علمی Archives - عصر خدمات

هفتمین همایش علمی کارگاه ملی نظریه اطلاعات و مخابرات (IWCIT2019) در روزهای ۴ و ۵ اردیبهشت ۹۸ با حمایت ایرانسل در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار