عصر خدماتهمدلی Archives - عصر خدمات

عبدالرسول نکوزاد مسول اوقاف وامور خیریه شهرستان پارسیان ،گفت: این اداره با همت مردم با اجرای رزمایش "ضیافت همدلی" به فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی لبیک گفته و از محل عواید موقوفات و کمک‌های خیرین 300 بسته معیشتی را بین نیازمندان پارسیانی گردید. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار