عصر خدماتهموفیلی Archives | عصر خدمات

اسنپ، رانندگان ناوگان خود را که دارای بیماری هموفیلی هستند از پرداخت کمیسیون معاف می‌کند. این معافیت از ابتدای آذر امسال شروع می‌شود و تا ابتدای آذر ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار