عصر خدماتهمکاری شرکای خارجی Archives - عصر خدمات

با آغاز تحریم خودروسازی ایران و به‌دنبال آن قطع همکاری شرکای خارجی، خودروهای زیادی از خطوط تولید خارج شدند. این در شرایطی است که با گذشت دو سال و نیم از محدودیت‌های بین‌المللی تنها تعداد اندکی محصول جدید به خط تولید راه یافته‌اند. پیش‌بینی می‌شود درصورت بازگشت شرکای خودروسازی شاهد تولید محصولات جدید باشیم. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار