عصر خدماتهمیاران پلیس، حوادث جاده‌ای را کاهش می‌دهند Archives - عصر خدمات

با حمایت گروه صنعتی ایران‌خودرو صورت می‌گیرد
گروه صنعتی ایران‌خودرو با ارایه بسته‌های فرهنگی و بهداشتی، از طرح "همیاران پلیس" که توسط پلیس راهور ناجا در سفرهای نوروزی به اجرا گذاشته می‌شود، حمایت می‌کند. در این طرح، کودکان و نوجوانان دانش آموز به‌عنوان "همیاران پلیس" در سفرهای نوروزی، خانواد‌ه‌ها را از حوادث جاده‌ای مصون می‌کنند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار