عصر خدماتهواپیمای آموزشی Archives | عصر خدمات

توضیح سخنگوی ارتش درباره سانحه هواپیمای اف۵؛
سخنگوی ارتش با اشاره به بار معنایی واژه‌ها در اخبار و تاکید بر دریافت اخبار ارتش از مبادی رسمی توسط رسانه‌ها، گفت: هواپیمای اف۵ نیروی هوایی ارتش سقوط نکرده و فرود(نشستن) سخت داشته است. ادامه
سقوط هواپیما در هشتگرد:
دقایقی قبل یک فروند هواپیمای آموزشی در هشتگرد سقوط کرد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار