عصر خدماتهواپیمای اوکراینی Archives - عصر خدمات

سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد:‌ با شناسایی و تعیین هویت ۲۵ نفر دیگر از جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراین، تعداد پیکرهای شناسایی شده این حادثه به ۱۴۸ نفر رسید و پیکر ۵۷ جانباخته نیز به خانواده آنها تحویل شد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار