عصر خدماتهوندا Archives - عصر خدمات

چرا هوندا سیویک و سوبارو «بی آر زی» اصرار به زنده نگهداشتن دنده دستی (سیستم انتقال قدرت غیراتومات) دارند؟ ادامه
هوندا با مسابقات فرمول یک خداحافظی کرد و می گوید که می خواهد روی فناوری های آلاینده-صفر تمرکز داشته باشد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار