عصر خدماتهیئت مدیره ایران خودرو Archives | عصر خدمات

شنيده ها حاكي از جلسه مهم امشب هيئت مديره ايران خودرو براي جايگزيني ريس هيئت مديره و احتمالا مديرعامل اين گروه خودروسازي است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار