عصر خدماتهیات‌ Archives - عصر خدمات

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر از اجرای «طرح نذر سلامت همراه با خادمان حسینی هلال» با حضور جوانان در سراسر کشور خبر داد و گفت: این طرح از ۳۰ مردادتا ۱۱ شهریور سال جاری و به مدت ۱۳ روز در بیش از دو هزار هیات بزرگ کشور با حضور حدود ۱۱ هزار جوان عضو جمعیت هلال احمر در قالب تیم‌های پنج نفره اجرا می‌شود. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار