عصر خدماتهیات علمی Archives - عصر خدمات

رضوان طلب گفت: از امروز ۵ شهریور تا ۱۶ شهریور؛ مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی تقاضا‌ها و اعلام نیاز‌ها برای جذب هیئت علمی را بررسی می‌کند و در نهایت پس از تطبیق نیاز‌ها و تایید مرکز نظارت تخصیص‌ها صورت می‌گیرد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار